Thai | English
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 5
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 525,295
 เปิดเว็บ 15/07/2552
 ปรับปรุงเว็บ 09/12/2562
 สินค้าทั้งหมด 32
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 ธุรกิจปศุสัตว์

ธุรกิจปศุสัตว์เป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่ ทาง เอส พี เอ็ม มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องของการเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ๆ มาใช้อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างเทคโนโลยีที่ทาง เอส พี เอ็ม นำมาใช้สำหรับการเลี้ยงสุกร อาทิ เช่น เทคโนโลยี RFID สำหรับสุกรพันธ์, เทคโนโลยีระบบเตียงน้ำร้อนกกลูกสุกร, เทคโนโลยีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายอาหารสุกร, และ ระบบการพัฒนาสายพันธ์สุกรพิเศษด้วยการคัดแยกน้ำเชื้อ เป็นต้น  ส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี จนกลายเป็น หนึ่งในผู้ผลิตสุกรครบวงจรอันดับต้นๆของประเทศไทย  ซึ่งสินค้าและบริการของในหมวดธุรกิจนี้ประกอบไปด้วย สุกรขุนมีชีวิต ลูกสุกร สายพันธุ์สุกร
 


สุกรพันธุ์
     พ่อแม่สุกรสายพันธุ์ดี  ที่นำเข้าจากกลุ่มประเทศยุโรป  ถูกพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์  โดยฝ่ายวิชาการของ  บริษัท เอส พี เอ็ม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงสายพันธุ์ชั้นนำของประเทศมาอย่างยาวนาน จนสามารถผลิตสายพันธุ์สุกรที่ให้ผลิตผลที่ดี ลูกดก โตเร็ว สุขภาพแข็งแรง และเป็นสุกรขุนที่มีคุณภาพซากที่ดีขึ้นจนเป็นที่ต้องการของลูกค้าจำนวนมาก ส่งผลให้เกษตกรผู้เลี้ยงสามารถขายสุกรมีชีวิตได้ง่ายและได้สูงกว่าราคาตลาดเสมอ

 

สุกรพันธุ์ทั้งหมดของบริษัทจะเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดควบคุมอุณหภูมิ  ( Evaporation Cooling System ) เพื่อให้สุกรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีทั้งอุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสมต่อการอุ้มท้อง การคลอดลูก  และการเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้  ทางบริษัทยังได้นำระบบ Computerize Control System อาทิ เช่น RFID technology, Tracking system, และ Liquid Feeding system for sow มาใช้ในฟาร์มสุกรพันธุ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตลูกสุกรหย่านมที่มีคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกด้วย


สุกรอนุบาล
     ลูกสุกรหย่านมที่สมบูรณ์แข็งแรง จะถูกคัดแยกจากฟาร์มสุกรพันธุ์ส่งไปเลี้ยงยังโรงเรือนอนุบาล ที่สร้างแบบระบบปิด  พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ( Evaporation Cooling System ) เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกไปพร้อมๆกับการให้ความอบอุ่นที่เพียงพอ เหมาะสมกับสุกรอนุบาลในแต่ละช่วงอายุ ประกอบกับการได้รับอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง  ส่งผลให้สุกรอนุบาลมีเจริญเติบที่ดี พร้อมที่จะส่งออกสู่ฟาร์มสุกรขุน หรือ จำหน่ายแก่ลูกค้าภายนอกสำหรับเลี้ยงเป็นสุกรขุนต่อไป 

 
   


สุกรขุน
     ลูกสุกรที่มีอายุ 9 สัปดาห์ขึ้นไปจะถูกย้ายไปเลี้ยงยังโรงเรือนสุกรขุน ที่สร้างแบบระบบปิดควบคุมอุณหภูมิ (Evaporation Cooling System) เพื่อให้สุกรอยู่อย่างสบายและสามารถควบคุมเชื้อโรค จากภายนอกได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งการเลี้ยงสุกรแบบไม่แออัด ส่งผลให้สุกรไม่เกิดความเครียด โดยสุกรดังกล่าวจะได้รับอาหารเหลวที่มีคุณภาพสูงจากระบบการจ่ายอาหารที่ควบคุมระดับความแม่นยำด้วยคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้สุกรมีอาหารกินเต็มที่ เจริญเติบโตเร็ว สามารถส่งออกสู่ตลาดได้ทันตามความต้องการ

 
 


ฝ่ายวิชาการและห้องปฏิบัติการ

     บริษัท เอส พี เอ็ม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตสุกรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  การเลี้ยงสุกรให้มีสุขภาพดี  และปลอดสารตกค้าง  จึงเป็นประเด็นสำคัญในการผลิตเนื้อสุกรอนามัย จึงได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาขึ้นมา  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการสุขาภิบาลและการวินิจฉัยโรคสุกรในฟาร์ม  โดยทีมงานฝ่ายวิชาการ อันประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการฟาร์ม และ ด้านสุขภาพสุกร ซึ่งจะมีหน้าที่ประสานงานติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำต่าง ๆ มาร่วมให้คำปรึกษาด้วย รวมทั้งมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของสุกรให้แก่พนักงานผู้เลี้ยงสุกรอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้บริษัทสามารถดูแลและจัดการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพของสุกรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถผลิตสุกรที่มีสุขภาพดี ปลอดสารตกค้าง และปลอดภัยต่อผู้บริโภคออกสู่ตลาดได้

 
 


ระบบการบำบัดของเสียและดูแลสิ่งแวดล้อม

     บริษัท เอส พี เอ็ม  นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดของเสียด้วยบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ( Biogas ) ในฟาร์มสุกรเป็นแห่งแรกๆ ของประเทศไทย โดยของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฟาร์มของบริษัทจะถูกลำเลียงและส่งไปยังบ่อหมักก๊าซชีวภาพผ่านระบบท่อใต้ดิน เพื่อเปลี่ยนของเสียดังกล่าวให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งถูกนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนหมุนเวียนในฟาร์ม ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบฟาร์มไปพร้อมๆกับช่วยประหยัดการใช้พลังงานของชาติ

     ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของบริษัท   และบ่อหมักก๊าซชีวภาพของบริษัทนั้น ได้กลายเป็นสถานที่ ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆมากมาย  อาทิ  หน่วยงานราชการ , สถาบันการศึกษาและ องค์กรจากต่างประเทศ เป็นต้น 

     ปัจจุบัน เอส พี เอ็ม เป็นฟาร์มสุกรแห่งแรกของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการขายคาร์บอนเครดิต (CDM) จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากฟาร์มสุกร เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย  

 

 

Copyright by spmgroup-thailand.com
Engine by MAKEWEBEASY