Thai | English
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 38
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 525,328
 เปิดเว็บ 15/07/2552
 ปรับปรุงเว็บ 09/12/2562
 สินค้าทั้งหมด 32
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 ธุรกิจเนื้อสัตว์
 
เนื้อสุกรอนามัยของบริษัทมาจากสุกรที่เลี้ยงด้วยระบบการเลี้ยงแบบปิด เพื่อช่วยในเรื่องการควบคุมโรคระบาดต่างๆ รวมทั้งเป็นสุกรที่มีการควบคุมการใช้ยาและสารเคมีต่างๆในการเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเนื้อสุกรดังกล่าวสะอาดและปลอดภัยจากสารตกค้าง ต่างๆ
 
นอกจากเนื้อสัตว์อนามัยแล้ว ทางบริษัทยังมีโครงการผลิตเนื้อสุกรชนิดพิเศษ 3 ชนิดคือ  เนื้อสุกรอินทรีย์ (Organic Pork), เนื้อสุกรธรรมชาติปลอดสารพิษ (Green Pork) , และ เนื้อสุกรเสริมโอเมก้า 3 (Omega Pork) โดย ฟาร์มสุกรของบริษัท เป็นฟาร์มสุกรแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก สำนักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ( ม.ก.ท) ที่สอดคล้องกับ IFOAM
 
ทางบริษัทยังมี บริการพัฒนาคุณภาพเนื้อสุกรตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายเป็นพิเศษ และ โครงการร่วมทุนในการแปรรูปเนื้อสัตว์
อีกด้วย ดังนั้นถ้าลูกค้าท่านใดมีความสนใจผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดของบริษัท หรือ สนใจบริการพัฒนาคุณภาพเนื้อและการร่วมทุนทำโครงการ
แปรรูปเนื้อสัตว์ในรูปแบบ อื่น สามารถติดต่อมาทางบริษัทได้ที่ สำนักงานใหญ่ ของบริษัท


เนื้อสุกร Organic Pork 
     เนื้อสุกรอนามัยปลอดสารพิษ ที่เลี้ยงด้วยระบบการเลี้ยงสัตว์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของ สำนักงานมาตรฐานเกษตอินทรีย์ (มกท) ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกในประเทศแถบเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบ(Accreditation) จาก IFOAM เมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2545 โดยการดำเนินการของ International Organic Accreditation Services.inc. (IOAS) ซึ่งทำให้ มกท. เป็นองค์กรให้บริการตรวจสอบและรับรองเกษตรอินทรีย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ดังนั้น สินค้าที่ติดตราสัญลักษณ์ของ เกษตรอินทรีย์ ของ มกท จึงเป็นสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความแตกต่างอย่างมากจากสินค้าทั่วไปที่จำหน่ายในท้องตลาด และผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า เนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองจาก มกท นั้น สามารถเรียก
ได้ว่าเป็น เนื้อสัตว์อินทรีย์อย่างแท้จริง 

     ในปัจจุบันธุรกิจฟาร์มสุกรในเครือของบริษัท เอส พี เอ็ม เป็น ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ฟาร์มแรกและฟาร์มเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตฐานการเลี้ยงสุกรอินทรีย์จาก มกท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


 


เนื้อสุกร Omega
     เนื้อหมูเกรด Premium ที่มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม Omega-3 สูงกว่าปกติ  3 – 5 เท่าตัว ซึ่ง กรดไขมันไม่อิ่มตัวดังกล่าว มีประโยชน์มากมายหลายอย่างต่อร่างกายผู้บริโภค อาทิเช่น  
•    อาหารสมองสำหรับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และเด็กแรกคลอด  
•    เสริมทักษะการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของสมองในเด็กวัยเรียน 
•    เสริมสร้างการเจริญเติบโตของปลายประสาทของเซลล์สมองส่วนเดนไดรท์ (Dendrite) ส่งผลให้ระดับความเครียดจะลดลงในคนวัยทำงาน
•    ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือด
•    ช่วยลดความดันเลือด และลดอาการไขมันข้ออักเสบในผู้สูงอายุ

 


เนื้อสุกร Green Pork 
     Green Pork  คือ สุกรที่สะอาดและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน และสารเคมีต่าง ๆ เนื่องจากสุกรได้ผ่าน กระบวนการเลี้ยงและควบคุมโรคแบบพิเศษที่ประยุกต์จากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน การใช้เชื้อจุลินทรีย์เสริมเป็น Probiotic และน้ำหมักสมุนไพร มาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเคมีต่างๆ ในการเลี้ยงและรักษาโรคสุกร

ผู้บริโภคเนื้อสุกร Green Pork นั้น นอกจากจะได้บริโภคเนื้อสัตว์อนามัย ปลอดภัยจากสารตกค้างแล้ว ยังจะได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนไปในตัวด้วย เนื่องจากกระบวนการผลิต Green Pork จะเป็น Zero Waste หรือ กระบวนการที่ไม่มีการปลดปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเลยนั่นเอง

 


Copyright by spmgroup-thailand.com
Engine by MAKEWEBEASY