Thai | English
        ธุรกิจอาหารสัตว์ ถือได้ว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ทาง กลุ่ม บริษัท เอส พี เอ็ม มีความชำนาญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เราได้ผสมผสานงานวิจัย, ประสบการณ์จริงในฟาร์ม, และ เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย เข้าไว้ด้วยกันในผลิตภัณฑ์ของเรา ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของเรามี 3 ประเภทคือ  อาหารสำเร็จรูปชนิดอัดเม็ด, หัวอาหาร , และ บริการผลิตอาหารสัตว์ชนิดพิเศษตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

        ธุรกิจปศุสัตว์เป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่ ทาง เอส พี เอ็ม มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องของการเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ๆ มาใช้อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างเทคโนโลยีที่ทาง เอส พี เอ็ม นำมาใช้สำหรับการเลี้ยงสุกร อาทิ เช่น เทคโนโลยี RFID สำหรับสุกรพันธ์, เทคโนโลยีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายอาหารสุกร, และ ระบบการพัฒนาสายพันธ์สุกรพิเศษด้วยการคัดแยกน้ำเชื้อ เป็นต้น

       การควบคุมคุณภาพของอาหารสัตว์ด้วยกระบวนการผลิตอันทันสมัย  รวมกับระบบการเลี้ยงสุกรแบบปิดและการควบคุมโรคสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทางบริษัทสามารถให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและผู้บริโภคเนื้อสัตว์ของ บริษัทได้ว่า เนื้อสุกร และ สุกรขุนมีชีวิต ของบริษัทสะอาดปลอดภัยจากสารพิษและสารตกค้างต่างๆ 

นอกจากสินค้าในปัจจุบันของบริษัททั้ง 3 ชนิด คือ  เนื้อสุกรธรรมชาติปลอดสารพิษ ( Green Pork ) , เนื้อสุกรอนามัย , และ เนื้อสุกรเสริมโอเมก้า 3 ( Omega Pork ) แล้ว ทางบริษัทยังมี บริการพัฒนาคุณภาพเนื้อสุกรตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายเป็นพิเศษ และ โครงการร่วมทุนในการแปรรูปเนื้อสัตว์ อีกด้วย ดังนั้นถ้าลูกค้าท่านใดมีความสนใจผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดของบริษัท หรือ สนใจบริการพัฒนาคุณภาพเนื้อและการร่วมทุนทำโครงการแปรรูปเนื้อสัตว์ในรูปแบบ อื่น สามารถติดต่อมาทางบริษัทได้ที่ สำนักงานใหญ่ ของบริษัท

เสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ แก่ลูกค้า ของ เอส พี เอ็ม ด้วยรางวัลและมาตรฐานการยอมรับระดับสากลต่างๆ มากมาย

ขายพัดลมระบบ EVAP
[10 เมษายน 2556 18:19 น.]จำนวนผู้เข้าชม 23960 คนMore>>
SPM ร่วมด้วยช่วยผู้ประสบภัย
[23 พฤศจิกายน 2554 08:44 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2654 คน
More>>
View All
ธุรกิจอาหารสัตว์
จำนวนผู้เข้าชม 5542 คน

รางวัลและระบบมาตรฐานต่างๆ
เสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ
แก่ลูกค้าของ เอส พี เอ็ม ด้วยรางวัลและมาตรฐาน
การยอมรับระดับสากลต่างๆมากมาย


More>>
ราคาประกาศ
จำนวนผู้เข้าชม 6127 คนMore>>
View All
 
Copyright by spmgroup-thailand.com
Engine by MAKEWEBEASY