ขณะนี้ทางทีมงานกำลังทำการจัดทำเว็บไซด์ 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่

สำนักงานใหญ่ : 
คุณ สรพหล นิติกาญจนา
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
125 หมู่ 8 ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี 70140
Tel : 0-3230-3005-9 , Fax : 0-3230-3010
E-mail : spmfeed@yahoo.com

ฝ่ายการตลาดเนื้อสัตว์และสุกรขุน
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
125 หมู่ 8 ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี 70140
Tel : 0-3228-1201-2 ,0-3228-2555  Fax : 0-3235-8847

ฝ่ายการตลาดอาหารสัตว์
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
125 หมู่ 8 ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี 70140
Tel : 0-3230-3005-9 , Fax : 0-3230-3010